Nyheter

 | Innsikt

 | Bærekraft

FN's bærekraftsmål og Inselo

2022-03-23

I henhold til vårt formål skal vi skape en bedre hverdag for alle. I begrepet en bedre hverdag for alle er bærekraft et nøkkelord for at vi skal lykkes.

I vårt arbeid for en bedre verden tar vi utgangspunkt i FNs sine bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle land i verden, bestående av 17 mål for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene med tiltak mot 2030. Alle må bidra og tenke helhetlig når vi skal løse framtidens viktigste utfordringer. Vi mener at hele næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå disse.

Bærekraft er en viktig del av Inselo sin strategi mot 2025. Vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere og partnere for å nå våre mål. Ledelsen i Inselo følger opp bærekraft og arbeidet vi utfører rundt dette en gang i kvartalet på våre periodesamlinger.

Inselo har gruppert målene vi påvirker i tre hovedgrupper, ulikhet, klima og samarbeid.

Gruppe 1 Ulikhet

Inselo påvirker bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9 Industri, innovasjon og infrastruktur og 10 Mindre ulikhet. Vi har valgt å fokusere inn mot bærekraftsmål 8 Arbeid og vekst handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I Inselo jobber vi hardt hver dag for å skape mindre ulikhet og gi like muligheter for alle:

 • Inselo støtter organisasjoner gjennom vårt konsept Magi7 → Inselo Gir Tilbake ved å gi stipend til tiltak som skal gi mennesker mulighet til å delta på aktiviteter uavhengig av deres økonomiske forutsetninger.
 • Inselo distribuerer og installerer et bredt spekter av informasjonsteknologi med trådløst bredbånd, satelittbredbånd og fiber. Spesielt installasjon av Trådløst Bredbånd og Satellittbredbånd bidrar til at alle, uansett hvor de bor kan få tilgang til godt internett.
 • Inselo skaper arbeidsplasser internt ved våre lokasjoner på Berger med logistikk og i Kristiansand med installasjon og kundereisesenter og i vårt kontor i Stockholm. Her betaler vi konkurransedyktige lokale lønninger. Det er ekstremt viktig for Inselo kulturen at alle ansatte trives, dette måler vi i den årlige medarbeiderundersøkelsen som hadde en fantastisk score på >90% i 2021
 • Inselo bidrar til at folk utenfor arbeidslivet får muligheten gjennom samarbeid med NAV og Norasonde.
 • Vår installasjonsmodell gir mennesker som ellers ikke ville hatt muligheten til å starte sitt eget selskap. Inselo gir opp mot 500 lokale selskaper mulighet på tilgang til oppdrag som skaper vekst og kunnskap i lokalsamfunn. At våre partnere er fornøyde er ekstremt viktig for Inselo og vi måler dette årlig i vår partnerundersøkelse.
 • Inselo er en forkjemper for likestilling og mot diskriminering. Alle skal ha like muligheter for å lykkes i vårt selskap uavhengig av kjønn, rase, handicap og etnesitet.

Gruppe 2 Klima

Denne gruppen av mål handler om å stoppe klimaendringene, som er vår tids klart største utfordring. Inselo påvirker bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og 13 Stoppe klimaendringene. Vi har valgt å fokusere på bærekraftmål 12 som handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre som blant annet betyr å halvere andelen matsvinn per innbygger, effektiv bruk av naturressursene. reduksjon, gjenvinning og gjenbruk.

Inselo og hele vårt community jobber hardt for at vi hver dag skal bidra med mindre klimaavtrykk i all virksomhet hvor vårt community påvirker:

 • Inselo har gode returmodeller med testing for det samme utstyret som fører til høy grad av gjenbruk og resirkulering. Kortreist logistikk bidrar til lavere utslipp. Vi jobber for ennå høyere grad av retur, da all retur enten blir gjenbrukt eller resirkulert.
 • Inselo har et av Norge og Sverige største nettverk av varmepumpemontører. Vi installerer tusenvis av varmepumper hvert eneste år som bidrar til høyere energieffektivering i samfunnet.
 • Inselo sine installasjonspartnere kjører lange avstande rhvert år. Inselo jobber daglig for å få ned snittkjøring pr oppdrag sammen med våre oppdragsgivere
 • Inselo jobber for at installasjonspartnerene skal bruke grønne kjøretøy som tar ned utslippet pr kjørte kilometer.
 • Inselo ser på innovative modeller for at en del Service oppdrag kan flyttes fra å bli utført med fysiske besøk til å kunne gjennomføres virtuelt.
 • Inselo jobber målrettet mot at flere møter kan gjennomføres digitalt slik at det er behov for mindre kjøring men ikke minst færre flyvninger.

Gruppe 3 Samarbeid

Inselo påvirker bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Dette bærekraftsmålet handler om at vi må samarbeide for å lykkes. Det trengs nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samarbeid er fundamentet i vårt DNA og vi jobber kontinuerlig for å skape et lærende og kunnskapsdelende Inselo community. Vi involverer og deler kunnskap så godt vi kan med så mange aktører som mulig for å skape bedre, mer bærekraftige og innovative løsninger.

 • Inselo er en forkjemper for samarbeid mellom næringslivet, organisasjoner og det offentlig. Vi deltar i flere foreninger og bygger vårt eget community som kjemper for å bidra positivt til FN målene.
 • Vi har egne bærekraftsmøter med flere av våre oppdragsgivere
 • Vi diskuterer og kjører webinarer om bærekraft og setter krav mot våre partnere for at vi sammen skal nå målene.
 • Vi samarbeider i flere organisasjoner og direktorater som kan bidra for oss og/eller vi kan påvirke positivt, som miljødirektoratet,NKOM, NOVAP, logistikkforeningen, NAV, Norasonde med flere.
 • Største avdelingen til Inselo Logistikk er lokalisert i Bring sine lokaler, som er miljøfyrtårn og som har mål om å være CO2 nøytrale i 2025

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024