Code of conduct

Sammen for en bedre hverdag: Etiske retningslinjer for Inselo og leverandører

Vårt etiske kompass for bedre kundereiser

Vi mener at optimale kundereiser starter med integritet og ansvarlighet. Derfor forventer vi at alle handler ærlig og etisk, i tråd med våre verdier. Våre retningslinjer er ditt kompass for å navigere i komplekse etiske spørsmål. De skal hjelpe deg å ta de riktige beslutningene i din hverdag, og dermed bidra til optimale kundereiser. La oss sammen skape en bedre hverdag for alle!

Hvem gjelder de etiske retningslinjene for?

Våre etiske retningslinjer gjelder for alle som er en del av Inselo. Vi deler alle inn i "Ansatte" og "Leverandører" for enkelhets skyld. Ansatt: Alle som jobber i Inselo, uansett stilling eller funksjon. Leverandør: Våre installasjonspartnere som vi jobber tett med. Bedrifter og organisasjoner som leverer varer og tjenester til Inselo, inkludert underleverandører. investorer, konsulenter og andre med direkte relasjon til Inselo.

Etterlevelse lover og regler

I Inselo skal alle opptre i tråd med lover, regler og konvensjoner for etisk arbeid i alle land vi opererer i. Noen av de viktigste prinsippene vi følger er: FNs menneskerettighetserklæring, FNs bærekraftsmål, Arbeidsmiljøloven, Personopplysningsloven, Forbrukerkjøpsloven. Hvis nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Vi aksepterer ikke brudd på våre retningslinjer og vil melde fra om eventuelle brudd til relevante interessenter. Dette kan få negative konsekvenser for de involverte. For å sikre at alle følger våre retningslinjer, har Inselo rett til å utføre revisjoner av leverandører. Ved brudd på retningslinjene vil Inselo i samarbeid med leverandør lage en plan for å rette opp manglene. Dette skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt kan forekomme dersom leverandør ikke lykkes eller ikke viser vilje til å rette opp i forholdene. Sammen skaper vi et trygt og ansvarlig Inselo for alle!

Anonym Varsling

I Inselo ønsker vi en åpen og trygg kultur der alle kan si fra om de ser noe urovekkende. Har du mistanke om alvorlige brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer? Da kan du varsle anonymt gjennom vårt system. Det spiller ingen rolle om du er ansatt, partner, leverandør, kunde eller en annen interessent – vi garanterer at alle varsler blir behandlet konfidensielt og rettferdig. Din identitet vil aldri bli avslørt uten ditt samtykke. Vi tar alle varsler på alvor og undersøker dem grundig. Ved å si fra anonymt bidrar du til et tryggere og mer ansvarlig Inselo.

Våre etiske retningslinjer

1
Menneskerettigheter og menneskeverd
2
Helse og Sikkerhet
3
Arbeidstagers rettigheter
4
Diskriminering og Trakassering
5
Trivsel på arbeidsplassen
6
Klima og Miljøbevist
7
Fokus på kundefornøydhet
8
Respekt for oppdragsgiveres og selskapets eiendeler
9
Beskyttelse av personopplysninger
10
Anti-Korrupsjon og gaver
11
Økonomisk integritet
12
Hvitevasking og sanksjoner
13
Konkurranseforhold
14
Interessekonflikter og innsidehandel
15
Innkjøp
16
PR (kommunikasjon og media)

Åpenhetsloven

Inselo Gruppen omfattes av åpenhetsloven, og har derfor utført en aktsomhetsvurdering. Formålet i vurderingen er å skaffe oversikt og analysere risiko for om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Inselo er en forretningspartner som brenner for de optimale kundereisene. Vi leverer løsninger innen logistikk, installasjon og kundeservice for både store og små selskaper i hele Skandinavia.

Kontakt

2300 5990
support@inselo.no

Adresse

Inselo Norge AS
Vige Havnevei 4
4633 Kristiansand
@Inselo 2024